Kært barn…

Et ordsprog siger, at kært barn har mange navne. Hvis det er rigtigt, så må den lille flyveplads syd for Gl. Rye i høj grad have været elsket.

Herunder bringes et udsnit af de navne, som i avisartikler har været brugt i omtale af pladsen.

 • Den midtjydske flyveplads
 • Flyveplads i Gl. Rye
 • Flyveplads i Højkol
 • Flyveplads ved Højkol
 • Flyvepladsen ved Ry
 • Flyvepladsen ved Salten
 • Gl. Rye Flyveplads
 • Midtjyllands Flyveplads
 • Midtjyllands Lufthavn
 • Ry Flyveplads
 • Rye Flyveplads
 • Salten Flyveplads
 • Silkeborg Flyveplads

I en periode var der tydeligvis en utilfredshed i horsensianske aviser med, at man i Silkeborg valgte at kalde pladsen for Silkeborg Flyveplads. I Horsens Folkeblad valgte man i stedet at kalde pladsen for Midtjyllands Flyveplads/Lufthavn.

Under den tyske besættelse blev der brugt en række forskellige navne, men alle med anvendelse af Rye.

 • Fliegerhorstkdtr. E 63/XI Rye
 • Flugstützpunktkdo. 18/XI Rye
 • Flugplatzkdo. A 15/XI Rye
 • Platzkdo. A (o) 102/XI Rye
Brevhoved på tysk dokument i forbindelse med overdragelse af inventar i sommeren 1945.
Tyske stempel med teksten “Flugstützpunkt Rye” på dokument vedr. levering af bl.a. borde og stole til barakker i flygtningelejren i juli 1946.

I dokumenter med tilknytning til flygtningelejren ses en tilsyneladende tilfældig blanding af Ry og Rye.

Brevhoved på flygtningelejrens brevpapir.
Tilsvarende tekst, men uden krone, på flygtningelejrens brevpapir.

Selvom der stod Flygtningelejren Rye Flyveplads på brevpapiret, ses ofte lejrkommandantens (Kaptajn Hjelmfeldt) officielle stempel på samme dokumenter, men her er betegnelsen Ry anvendt i stedet for Rye.

Hjelmfeldts stempel og underskrift med teksten “Ry Flyveplads”.

Heller ikke i flygtningebevogtningen var man særlig konsekvent i anvendelsen af Ry eller Rye. Flygtningebevogtningens stempel, som ses herunder fra en politirapport i december 1946, brugte betegnelsen Ry Flyveplads, mens stemplet til angivelse af journalnummer anvender betegnelsen Rye Fl.

Udsnit af stempler på politirapport fra den 2. december 1946.

Et andet stempel, der også ses på politirapporterne, er Politivagten “Rye Flyveplads”, mens der nedenunder bruges Politivagten Ry, så heller ikke her er man særlig konsekvent i brugen af enten Ry eller Rye.

Udsnit af stempler på politirapport fra 6. november 1946. Bemærk at bevogtningen hører under 37. politikreds Voer-Nim m. fl. Herreder, som bl.a. dækkede området med flygtningelejren.

Den mest almindelige betegnelse for selve flygtningelejren ser dog ud til at være Flygtningelejren Rye Flyveplads, men der ses flere forskellige varianter af stempler.

Stempel og underskrift i flygtningelejrens kassebog.
Endnu et stempel fra flygtningelejren. Her med tilføjelse af telefonnummer.
Stempel tilsvarende politivagtens, men her fra flygtningelejren.

Den tyske lejerledelse – Deutsche Lagerleitung Flüchtlingslager Flugplatz Rye – brugte også betegnelsen Rye.

Stempel fra den tyske lejrledelse.

Flygtningehospitalet i det tidligere tyske lazaret havde også sit eget stempel, hvor betegnelsen Rye Flyveplads indgik.

Underlagt Arbejds- og Socialministeriet fandtes der i tilknytning til flygtningelejren et ingeniørkontor, som, at dømme efter dokumenterne på Rigsarkivet, havde ansvaret for at indsamle oplysninger om egnede indkvarteringsmuligheder, og fordeling af barakker og inventar fra forskellige steder i landet. Her anvendes betegnelsen Ry Flyveplads.

Ingeniørkontoret Ry Flyveplads

Kilder

Aviser:

 • Horsens Avis
 • Horsens Folkeblad
 • Jyllandsposten
 • Silkeborg Avis
 • Aarhus Stiftstidende

Rigsarkivet:

 • Direktoratet for Vareforsyning, Kontoret for tyske efterladenskaber: Politimestrenes anmeldelser af gods (1945-1949) 74: Horsens 36 – 37
 • Flygtningeadministrationen: Diverse sager, Sanitetstjenesten (1945-1949) 188: Ry-området Ny forlægning mm.
 • Ry flygtningelejres arkiv

Personer:
Jørn Junker