Skydebane

Siden om skydebanen er opdateret med skyggekort, som tydeligt viser voldene omkring markørgraven og standpladserne ved 100 og 200 meter fra markørgraven.

Se mere her.