Hvorfor her?

For at forstå, hvorfor der blev placeret en flyveplads på netop dette sted, skal man tilbage til slutningen af 1800-tallet. I 1882 startede Frederik Læssøe Smidth virksomheden F.L. Smidth. I løbet af de kommende år, bliver Poul Larsen og Alexander Foss partnere i firmaet, som i 1887 skifter navn til F.L. Smidth & Co., og allerede i 1898 sidder virksomheden på 1/3 af verdensmarkedet for cementmaskiner.

Efter tabet af Sønderjylland i 1864 er der i denne periode fuld gang i tilplantningen og opdyrkningen af den jyske hede. Det er ikke kun bønder, men også velhavere, som tager del i denne opgave. De tre kompagnoner køber således i 1898 Skærbæk Plantage, 6-7 km vest for Salten Langsø. I 1899 overtager de Ovre Skjeldal, på søens nordlige side, og samme år opføres et sommerhus til brug for de tre familier. At det bliver Skjeldal skyldes, at Frederiks Smidths bror, maleren Hans Smidth, ofte tilbringer sommeren på Ry-egnen, og det er ham der introducerer dem for Skjeldal, hvor han før har logeret.

Kort over området fra 1931 inden flyvepladsen blev anlagt. Kilde: Geodatastyrelsen – Historiske kort på nettet (https://hkpn.gst.dk/)

Pladsen bliver hurtig trang, og snart erhverver både Larsen og Foss (Høvildgård) deres egne ejendomme. I 1905 køber Poul Larsen Voldborgkær, og bygger feriehus på Højkol, som i årene fremover jævnligt udbygges, og hurtigt bliver et elsket ferie- og opholdssted for familien.

I 1925 overtager Poul Larsen 88 % af aktierne i det nystartede selskab F.L. Smidth A/S, fordi man, mens firmaet endnu var lille, havde besluttet, at den længst levende af de tre skulle arve virksomheden. Efter Poul Larsens død I 1935, indgår Højkol i familieselskabet Potagua A/S, og hans søn Gunnar Larsen bliver forpagter.

Siden starten i 1898 har man opkøbt store arealer, så man i dag ejer jord stort set hele vejen rundt om søen. Senere har man indgået et formelt samarbejde – Salten Langsø Skovdistrikt (SLS). At området ser ud som det gør i dag, skyldes altså i høj grad de tre FLS’eres beslutning om at deltage i hedens opdyrkning.

Højkol Skov, som indgår i SLS, består af arealer på begge sider af søen – Højkol Syd er området ved flyvepladsen.