Sylvest Jensen Luftfoto

Siden om luftfotos af flygtningelejren er opdateret med oplysninger om hvornår fotograferingen er udført, bl.a. baseret på oplysninger fra Horsens Folkeblad om hvornår betonvagten nedbrændte.

Se mere her.