Angreb på Norge

I april til maj 1940 lå I./LG 1 (Lehrgeschwader) på Schleswig, men den 30. april ankom dele af denne til Rye med Heinkel He 111H, for at flyve togter mod Norge den følgende dag. Den 1. maj startede i alt 19 He 111, mellem klokken 09.00 og 12.30, med kurs mod Molde i den nordvestlige del af Norge. Ved hjemkomsten rapporterede besætningerne, at de havde angrebet Molde by, samt havneanlæg og lagerskure. Ved Naust blev to dampere angrebet med SC 250 bomber, uden at ramme målet. Besætningerne mente dog, at damperne var blevet beskadiget. Ved Åndalsnes blev der observeret to flakkrydsere, og tre fly blev lettere beskadiget pga. beskydning.

Formation af Heinkel He 111H. Via Deutsches Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0 DE)

På den nordlige bred af Romsdalsfjorden blev der observeret to luftværnsbatterier. Flyene landede igen på Rye mellem klokken 15.00 og 19.00. Den næste dag blev en Staffel forlagt til Trondheim, mens de resterende fly vendte tilbage til Tyskland, hvor resten af I./LG 1 flyttede fra Schleswig til Düsseldorf.

I den tyske rapport, fra begivenhederne den 1. maj, kan man læse følgende:

Einsatz I./L.G. 1:
Es wurden insgesamt eingestezt: 19 Flugzeuge von Rye. Start 09.06 bis 12.30 Uhr. Landung 15.07 bis 18.50 Uhr.
Ergebnis: Bombentref er auf Molde, Stadt, Hafenanlagen und Lagerhäuser. (SD50) Brandwirkung. Bei Nauste 2 Dampfer ca. 3000 und 1500 t durch SC 250 neben die Schif e, anscheinend beschädigt – Ölfleck-.

Aufklärungsergebnis: 2 Flakkreuzer bei Andalsnes.
Abwehr: gut liegendes Feuer von 2 cm bei Andalsnes. 2 Flakbatterien an Nordufer Rumsdalsfjord.
Eigene Verluste: 3 Flugzeuge unbedeutend beschädigt.

Baggrund

Den 13. april 1940 indledte de allierede tropper landgangsoperationerne i Norge, med landgang i Åndalsnes, Namsos og Narvik af britiske, franske og eksil-polske tropper. De allieredes plan var at erobre Trondheim ved en knibtangsmanøvre fra Namsos mod nord og Åndalsnes mod syd. Den 18. april gik 6.000 britiske tropper i land ved Åndalsnes for at støtte det planlagte angreb mod Trondheim. Landsætningen af tropper gjorde området til et oplagt mål for Luftwaffe. Ved Åndalsnes bombes forsyningsdepoterne og 700 matroser og marineinfanterister landsættes. Slukningsarbejdet vanskeliggøres dog af fortsatte bombeangreb.

Ved daggry den 21. april lykkedes det trods bombeangreb at udlosse lette kanoner og 3.800 mand. Havnene i både Namsos og Åndalsnes er totalt udbombet og flådeenhederne har lidt svære tab, og man indser snart, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte angreb på Trondheim. Derfor får de allierede tropper ordre til at afbryde operationerne og trække sig tilbage. Evakueringen af Åndalsnes fastsættes til natten mellem den 30. april og 1. maj. Den 30. april klokken 20.30 ankommer krydserne Galatea, Arethusa, Sheffield og Southampton, seks destroyere og et transportskib til Romsdalsfjorden. Den 1. maj foretager Luftwaffe en række voldsomme angreb på de allierede skibe. Den 2. maj besættes Åndalsnes af tyske tropper, mens de allierede trækker sig ud af Namsos under uophørlige angreb fra Luftwaffe.