Bygninger

Denne side dækker de rester fra besættelsen, hvor der er mere end bare selve fundamentet tilbage.

Bygningerne beskrives på nedenstående undersider:

Kaptajnen (link)
Oprindelig tysk barak der efter besættelsen blev brugt som bolig for flygtningelejrens kommandant, deraf navnet “Kaptajnen”.

Lillebo (link)
Lille sommerhus der havde en tilknytning til flyvepladsen før, under og efter befrielsen, men nu er fjernet.

O-Heim/Politiskole (link)
Her lå under besættelsen den tyske Offizier-Heim (O-Heim), der fungerede som beboelses- og kantinebygning for officererne. I tiden som flygtningelejre fungerede stedet som politikasernen og uddannelsessted.

Pumperum/vandværk (link)
Pumperum der forsynede de nærliggende barakker med vand.

Nedgravet bygning i skov (link)
Denne bygning har formodentlig fungeret som vagtbygning. 

Nedgravet bygning ved trekanten (link)
Bygning med ukendt anvendelse. Muligvis anvendt som vagtbygning.

Kælder ved kostforplejningen (1) (link)
Dette har været kælder i forbindelse med den tyske kostforplejning (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer. Kostforplejningen lå i en hesteskoformet bygning ud mod vejen. Dette er den største af to kældre med tilknytning til kostforplejningen.

Kælder ved kostforplejningen (2) (link)
Dette har været kælder i forbindelse med den tyske kostforplejning (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer. Kostforplejningen lå i en hesteskoformet bygning ud mod vejen. Dette er den mindste af to kældre med tilknytning til kostforplejningen.

Vandværk ved sommerhuse (link)
Pumperum/vandværk der forsynede officersmessen med vand.