Begravelser 21. maj 1940

Begravelsen af tre tyske soldater den 21. maj 1940 vidner om en, for tyskerne, tragisk begivenhed, hvor de tre soldater tilsyneladende druknede i Salten Langsø, men samtidig kaster optegnelserne i kirkebogen lys over, hvilke enheder der var stationeret på flyvepladsen på dette tidlige tidspunkt af besættelsen. Herunder ses en renskrift af optegnelserne i kirkebogen for Rye kirke.

Afskrift fra kirkebog for Rye kirke.

Der står ikke noget om, hvad der var skyld i ulykken, men der har efter alt at dømme været alkohol involveret, hvilket måske har forårsaget manglende sikkerhed på søen.

Kisterne bæres ud af kirken. Privat samling.

Som det ses, nævnes der to forskellige enheder ifm. de tre soldaters stilling. Flyver (Flyver er den danske oversættelse af den tyske gradsbetegnelse Flieger, hvilket i Luftwaffe betyder menig) Walter Jakob Fehl tilhørte Fliegerhorstkompagnie E 63/XI. Fliegerhorstkompagnie E 63/XI var den enhed der i 1940 havde ansvaret for pladsen.

De tyske gravsteder på Rye kirkegård. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Både Unteroffizier Josef Böhnisch og Gefreiter Karl Becker kom fra Truppenteil F.P.Nr.L. 26548. Truppenteil angiver hvilken enhed soldaterne kommer fra vha. et feltpostnummer, i dette tilfælde 26548. Feltpostnummeret viser, at enheden var 4. Flughafenbetriebskompagnie KG 26. Flughafenbetriebskompanie havde til opgave at servicer og reparere alle fly fra en specifik enhed, og fulgte normalt enheden rundt til de forskellige baser. 4. Flughafenbetriebskompanie KG26 var tilknyttet II./KG26, der i denne periode opererede i Skandinavien.

Bemærk også at det er Gerichtsoffizier (auditør), Hauptmann Blumrath, fra Luftgaustab z.b.V. 300 der har underskrevet i rubrikken Anmærkninger. Luftgaustab z.b.V. 300 havde ansvaret for flyvepladser og lign. Denne opgave blev senere overtaget af Luftgau XI. En Luftgau havde ansvaret for træning, administration, vedligeholdelse, forsyninger og forsvar af de enkelte pladser i et bestemt område.

Gravene fra de tre tyske soldater blev efter krigen flyttet til den tyske fælleskirkegård i Gedhus.

Efter krigen blev gravene med de tre tyskere flyttet fra kirkegården i Gl. Rye til den tyske fælleskirkegård i Gedhus. Hertil blev i øvrigt også de tyske flygtningegrave fra flyvepladsen flyttet i 1966.

Tak til Jørn Junker for hjælp med at tyde de tyske betegnelser.