Rundtur

De fleste af de beskrevne lokaliteter ligger på privatejet område, som administreres af Salten Langsø Skovadministration. Al færdsel i området skal foregå efter de til en hver tid gældende regler, iht. lov om naturbeskyttelse og dennes regler om offentlighedens adgang.

Menuen Rundtur er opdelt i følgende grupper: beton bunker, infrastruktur, bygninger, fundamenter, flak-stilling og øvrige lokaliteter.

Beton bunker beskriver de bunkere, der er opført på og omkring Rye flyveplads, inkl. infirmeriet der dog har været en tyndvægget konstruktion. Infrastruktur beskriver de konstruktioner, på og omkring flyvepladsen, som på den eller anden måde har indgået som en del af infrastrukturen for flyvepladsen. Bygninger beskriver de rester fra besættelsen, hvor der er mere end bare selve fundamentet tilbage. Fundamenter beskriver fundamentrester primært fra perioden under besættelsen og den efterfølgende flygtningelejr. Flak-stilling beskriver antiluftskytsstillinger på og omkring flyvepladsen. Øvrige lokaliteter beskriver lokaliteter, som ikke falder ind under nogen af de øvrige kategorier.

Kort for de enkelte kategorier vises herunder, ellers henvises til de enkelte sider under menuen “Rundtur” for yderligere detaljer.

Beton bunker

Se også mere her.

Infrastruktur

Se også mere her.

Bygninger

Se også mere her.

Fundamenter

Se også mere her.

Flak-stilling

Se også mere her.

Øvrige lokaliteter

Se også mere her.