Rundtur

De fleste af de beskrevne lokaliteter ligger på privatejet område, som administreres af Salten Langsø Skovadministration.

Al færdsel i området skal foregå efter de til enhver tid gældende regler, iht. loven om naturbeskyttelse og dennes regler om offentlighedens adgang.