Øvrige lokaliteter

Øvrige lokaliteter omhandler skydebanen, som Hjemmeværnet senere udvidede, og en antagelig vaskeplads ved Hundsø.

Skydebane (link)
Tyskerne anlagde en skydebane i den vestlige del af flyvepladsen, som senere blev udbygget af det danske Hjemmeværn.

Vaskeplads ved Hundsø (link)
Nogle rygter nævner en tysk vaskeplads ved Hundsø. I betragtning af alle søerne i umiddelbar nærhed af flyvepladsen, er det tvivlsomt, at tyskerne skulle have anlagt en vaskeplads, men tilknytning til Rye flyveplads, her.