Øvrige lokaliteter

Skydebane (link)

Vaskeplads ved Hundsø (link)