Fundamenter

Rundt på og omkring den tidligere flyveplads, findes en række fundamenter primært fra perioden under besættelsen og den efterfølgende flygtningelejr. De fleste, men ikke alle, er vist på nedenstående kort.

Barak nr. 7 og 8 (link)
Dette er to af de oprindelige tyske barakker, formodentlig opført i 1940. De lå på den anden side af vejen ved kostforplejningen.

Barakker ved betonvejen (link)
På et tysk minekort over Rye flyveplads kaldes området “Muniwald” eller ammunitions skoven, med henvisning til at barakkerne i området blev brugt til opbevaring af ammunition. 

Fundamenter ved Blidsø (link)
Fundamenter fra tysk barakgruppe ved Blidsø, der også blev anvendt i tiden som flygtningelejr. På tysk minekort fra flyvepladsen betegnes barakkerne “Lager IX u. X”. 

Fundament ved Engvej (link)
Bygningen der lå her har formodentlig været anvendt som lager, men den præcise anvendelse er ukendt. Den blev formodentlig også anvendt under tiden som flygtningelejr. 

Fundamenter ved Hangar (link)
Rester af større bygning øst for Hangargård.

Fundamenter ved Ryelund (link)
Her lå nogle af de tidligste tyske barakker med tilknytning til Rye flyveplads. Disse blev ikke anvendt i flygtningelejren og blev tilsyneladende fjernet umiddelbart efter befrielsen. 

Fundamenter ved sommerhuse (link)
Langs vejen ind til Gudenåmuseet kan man i skovkanten se en række forskellige fundamenter, der er resterne af tysk opførte bygninger. Disse bygninger blev også anvendt i tiden som flygtningelejr.  Denne bygning fungerede som vaskebarak. 

Fundament ved sportsplads (link)
Fundament fra bygning over for kostforplejningen. 

Fundament ved grusvej (link)
Muligvis branddam. 

Radiostation (link)
Ikke langt fra området med felthangarer, blev der anlagt en radiostation, hvorfra man kunne have kontakt til fly i luften og andre tyske forlægninger. Det ser ud til, at der har været i hvert fald tre bygninger indenfor hegnet – en større kvadratisk bygning i midten, samt to mindre bygninger.

Splitterschutzstollen (link)
Ukendt anvendelse men muligvis en form for Luftschutzbunker (Splitterschutzstollen el. Splitterschutzgraben), hvilket er nedgravede bunkers til beskyttelse mod granatsplinter.