Maskingeværbunker: Bauform 58c (Kragsøgård)

Originalt navn: Ringstand für Maschinengewehr, Bauform 58c (el. Bauform 201)

Vest for Kragsøgård, i nærheden af betonvejen, ligger der en lidt mystisk maskingeværsstilling af typen 58c. Selve stillingen er der ikke noget underligt ved – det underlige består i, at den ligger placeret med bunden i vejret, næsten helt dækket af græs.

Stillingen er placeret i et forholdsvist fladt område, men netop der hvor stillingen ligger, er der en lille forhøjning, så stillingen har været hævet en smule over det omgivende terræn. Den tætte placering på Kragsøgård kunne antyde, at en af opgaverne har været at forsvare gården, som uden tvivl også blev brugt af tyskerne. Den ligger også tæt på rampen og området med flyverskjul, så opgaven kan også have været at forsvare disse.

Luftfoto af flygtningelejren viser stor aktivitet i området vest for Kragsøgård. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Det indre af bunkeren er ganske velbevaret, og der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at man har forsøgt at sprænge den, hvilket kunne forklare, at den ligger på hovedet. Underligt nok, så ligger den stort set perfekt på hovedet, som om den med vilje er placeret således. Der er muligvis sket det, at man efter krigen har gravet et hul ved siden af stillingen, og væltet den derned, for at skjule den.

Billedet herover viser indgangen til selve ringstillingen, fra det bagerste opholdsrum/ammunitionsrum. Adgangen skete via en trappe, som nu er placeret i “loftet”, hvilket giver et noget underligt indtryk, når man ser bunkeren første gang. Der er stadig spor af trælister rundt om indgangen til trappen, hvor der formodentlig har været placeret en dør.

Billedet herover viser en del af rummet med ringstillingen. Selve ringen er dækket af jord i bunden af bunkeren. Til venstre i billedet ses den jernbøjle, som normalt er placeret i den højre side af rummet, men da bunkeren ligger med bunden i vejret, kan den nu ses i venstre side. Jernbøjlen tjente som fodstøtte, når man skulle op og ned af hullet.

Luftfoto via Kort- og Matrikelstyrelsen.

Billedet herover viser et udsnit af et luftfoto fra maj 1954. Til højre i billedet ses Kragsøgård, som under besættelsen fik tilnavnet Rattenburg pga. de mange rotter. Den blev også anvendt i tiden som flygtningelejr. Midt i billedet, nederst, ses rampen, og herfra føre betonvejen ud mod skoven. Til venstre i billedet er jordvoldene, der omgav maskingeværsstillingen, stadig ganske tydelige med den noget specielle s-formede struktur. Det hvide område midt i stillingen angiver formodentlig placeringen af selve bunkeren.