Pumperum (vandværk)

Rundt om på pladsen findes flere vandværker, alle med forskelligt udseende. Denne er placeret i bakkerne bag Brogård, og adskiller sig fra de øvrige ved at have motor/pumpe placeret på over 2 meter høje søjler. Den adskiller sig desuden ved at have vinduer, mod syd og øst, hvorimod de øvrige ingen vinduer har.

Luftfotos fra under og efter krigen viser ingen andre bygninger i nærheden af dette vandværk, men tegning på Ry Lokalarkiv viser, at den var tilknyttet en barakgruppe og infirmeriet, som ligger længere inde i skoven i retning mod Gl. Rye.

Rundt om på pladsen findes ca. 5 vandværker i forskellige udformning, hvilket umiddelbart lyder af mange set i forhold til pladsens størrelse. Men dette er tilsyneladende helt normalt for tyske forlægninger, f.eks. var der på Fliegerhorst Grove (nuværende Flyvestation Karup) 15 af hinanden uafhængige vandværker.

Tegning af pumperum baseret på egne opmålinger.

På kort dateret 28-10-40, der findes på Ry Lokalarkiv, ses tydeligt infirmeriet (Sygebarak), hvorfra der er forbindelse til et pumperum i retning af flyvepladsen. Omkring midt mellem de to ses en branddam. Dette pumperum forsynede altså infirmeriet med vand, samt branddam og vaskebrak ved barakgruppen.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser tydeligt sygebarak og tilhørende beskyttelsesrum. Et pumperum forsynede infirmeriet med vand. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©