Flyvefelt

Hvis det ikke var for bunkeren og resterne af hangaren, ville der ikke være til at se, at der engang lå en flyveplads på dette sted.

Flyvefeltet som det så ud umiddelbart efter besættelsen, da området fungerede som flygtningelejre for tyske flygtninge. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Det velplejede græstæppe har for længst måtte vige pladsen for vilde blomster og græssende køer. Det flade område, hvor flyvefeltet engang lå, er dog en tydelig kontrast til det bakkede landskab, der omgiver pladsen.

OY-DAJ “Kronprinsesse Ingrid” fra Det Danske Luftfartselskab på det flade flyvefelt i 1938. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Selvom området i forvejen var fladt, kan man godt fornemme resultatet af det omfattende planeringsarbejde, som blev udført i vinteren 1938/39.

Flyvefeltet i maj 2021.

Arbejdet i 1939 bestod i planering af hele flyvefeltet. I alt blev der flyttet 16-17.000 kubikmeter jord og påkørt 5.000 kubikmeter sten, som blev tromlet ned. Ovenpå stenene blev der lagt ca. 10.000 kubikmeter muldjord i et lag på ca. 35 cm, som blev sået til med 500 kg græsfrø. Desuden blev pladsen udvidet med 50-60 tønder land til ca. 150 tønder land.