Flyverskjul

Området syd for rampen benævnes på et engelsk efterretningskort for S.W. Dispersal, dvs. det sydvestlige spredningsområde. Herved forstås et område til parkering af fly.

Skitse af flyverskjul baseret på engelsk luftfoto fra 1944..

På et engelsk luftfoto af pladsen fra den 7. maj 1944, kan man se omkring 14 større og mindre indhak i skovkanten, som vist på grafikken herover, i den nordlige og østlige del af skoven bag rampen. En del af dem ser forholdsvist uregelmæssige ud, i modsætning til luftfotos fra den 21. juli 1943, hvor indhakkenev virker mere regelmæssige, og her er der færre indhak – omkring 9.

Ved Kragsøgård, øverst i billedet, ses en stor bygning vest herfor, som muligvis er opført af tyskerne. Den figurerer i hvert fald ikke på et kort over pladsen, bragt i Danish Air Pilot fra 1939. Ved vejen langs rampen var der placeret fire tankanlæg, formodentlig til optankning af fly.

Nogle af flyverskjulene ses langs skovkanten på luftfoto af flygtningelejren. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Bagved, mellem rampen og flyverskjulene, var der placeret en ca. 200 m lang bane, formodentlig af beton. På det engelske efterretningskort beskrives stedet som “refuelling tarmac”, dvs. en bane til optankning og klargøring af fly. Der er ikke noget tilbage af denne bane i dag, men bagved rampen er der i dag en lille ø af træer og buske, som skjuler et betonfundament. Fundamentet stammer fra flygtningelejren, hvor der var placeret en del bygninger/barakker i netop dette område. Bag denne bane ser der ud til at være yderligere en bane, dog noget kortere, med forbindelse ind til et flyverskjul.

Rester af beton i skoven.

Banerne eksisterer ikke i dag, men et sted i skovkanten er der placeret store mængder af beton, der ligger spredt i mindre stykker, hvoraf nogle ses på billedet herover. Betonresterne kan meget vel stamme fra de to baner, der var placeret i området.

Billedet til herunder viser rester af pigtrådsafspærring fundet i området med flyverskjul. Pigtråden ses i den øverste højre fjerdedel af billedet.

Rester af pigtrådsafspærring.

Billedet herunder viser et udsnit af et luftfoto fra maj 1954, og viser samme område som grafikken øverst på siden. I området ses der flere fundamenter fra flygtningelejren, men flyveskjulene er stadig synlige. Der er også muligt at ane omridset af den lille “refuelling tarmac” i det grå område nord for skoven.

Kort- og Matrikelstyrelsen