Fundamenter ved Hangar

I området øst for hangaren, og bagved Hangarhus, ligger resterne af en større bygning. Ved den nordvestlige ende af bygningen, har der ligget en lille anneksbygning, som der stadig kan ses rester af. Der har tilsyneladende været en større åbning i den nordlige ende af bygningen, måske endda en port. Ved at sammenligne størrelsen af Hangargaards lade med bygningen på engelske luftfotos, har bygningen været 40-50 meter lang, mens bredden er omkring 13 meter.

Mellem hangaren og Hangarhus ligger en lille underlig bygning, som mest af alt ligner noget til affald, en slags affaldscontainer, men bygget af mursten, og stadig med intakte låg til de to huller i taget. Udover de to huller i taget, er der også et hul foran i muren, helt nede ved jorden.

Derudover ligger der i området omkring hangaren et par delvist nedgravede bygninger, som formodentligt også er bygget under besættelsen.

Til venstre ses et udsnit af luftfoto taget i maj 1954, som viser området omkring hangaren fra 1939. Øverst i billedet ses Salten Å som mørke områder. Det store hvide kvadratiske område viser placeringen af selve hangaren og pladsen foran hangaren. Til venstre for hangaren ses der rester af værkstedsbygning og et lille, halvt nedgravet, vandværk. Til højre for hangaren ses resterne af Hangargaard, som oprindeligt var en trelænget gård. Den vestlige staldbygning brændte under krigen, og Hangarhus blev senere opført ovenpå resterne af den østlige lade, som ses på billedet. Bemærk at stuehuset på dette tidspunkt, i 1954, er fjernet, idet der kun ses et lyst område hvor stuehuset lå. I tilknytning til stuehuset lå en lille, delvist nedgravet, bygning. Til højre for resterne af hangargaard ses et lyst område, som markere placeringen af en større bygning/barak.