Maskingeværbunker: Bauform 58c (2)

Original navn: Ringstand für Maschinengewehr, Bauform 58c (el. Bauform 201)

Oppe på en bakke, med godt udsyn over pladsen, ligger en klynge på i alt 5 stk. 58c maskingeværbunkere. De fem er delvist forbundet af løbegange, som nu er vokset til med buske og træer.

Nedenstående grafik viser en skitse over systemet af løbegange. Skitsen er ikke skalafast, men en omtrentlig skala er angivet til venstre for kompaspilen. De fem maskingeværbunkere er markeret med rødt.

De to bunkers yderst til højre er tilsyneladende ikke forbundet med den øvrige del af systemet, men det er muligt at sporene blot er slettet af vind og vejr gennem mange år. Syd for den nederste bunker har der som angivet muligvis ligget en separat løbegang.

Kort- og Matrikelstyrelsen

Til højre ses et udsnit af luftfoto fra maj 1954, der viser området omkring maskingeværsstillingerne nord for skydebanen, der ses som et stort hvidt område.
I det øverste mørke område, er det tydeligt at se systemet af løbegange, som har forbundet de 5 maskingeværsstillinger. Der ses også talrige korte udløbere fra gangsystemet, som har kunne fungere som små forsvarsstillinger, dog uden en betonstilling. Det ses tydeligt, hvor tæt skydebanen er placeret på stillingerne, men den store niveauforskel yder en forholdsvis god naturlig beskyttelse.

Ved at sammenligne med grafikken herover ses det, at den højre tredjedel mangler på grafikken. Dette skyldes, at løbegangene i dette område stort set er forsvundet, eller i hvert fald er ganske svære at finde i terrænet. Det ses også, at det der umiddelbart kunne ligne resterne af en løbegang, syd for den sydøstlige stilling, tilsyneladende er resterne af en sti. Yderst til højre ses det desuden, at løbegangssystemet er forbundet med grusvejen med en løbegang. Om denne løbegang fortsætter længere end til vejen, er det ikke muligt at se.