Rampe

For at lette transporten rundt på pladsen, blev der anlagt en betonvej og en ensporet smalsporsbane med tilhørende betonrampe.
Ved stationen i Ry, et par kilometer borte, blev der opført en tilhørende rampe, hvorfra der under det meste af krigen var ugentlige transporter til flyvepladsen på store lastbiler.

Selve rampen var nærmest formet som et stort aflangt badekar. I tilfælde af et fjendtlig luftangreb undgik man dermed, at benzin fra tankvogne oppe på rampen flød ud over pladsen, hvis tanken blev beskadiget. I stedet ville man så kunne pumpe det væk fra “badekarret” efterfølgende, hvis det ikke var blevet antændt.

Rampen er efterhånden næsten skjult af buske og træer, men betonvejen er stadigt et markant spor i området. Om efteråret og vinteren, når træer og buske har smidt bladene, er det dog let at se, at rampen består af en beton ramme formet som et stort kar, som det ses på billedet til højre. Her ser det dog også ud til, at buskene har fået et kraftig beskæring.

Noget af betonvejen er i dag en del af vejen mellem Gl. Rye og Addit.

Transporten fra stationen i Ry til flyvepladsen foregik med en 10-hjulet Hanomag (de fleste kilder nævner en Hanomag, men der har sandsynligvis været tale om en Schwerlastzugmaschine fra Kaelble) med træk på alle 10 hjul (to aksler bagerst med fire hjul på hver). Hanomag’en trak en lang blokvogn, med fire eller seks aksler og op til 24 hjul, og med jernbaneskinner ovenpå (en såkaldt Culemeyer el. Straßenroller). På blokvognen var der plads til en alm. godsvogn (nogle kilder nævner at der var plads til to), der blev trukket op på den fra et til formålet anlagt læssespor. Ofte var det Hanomag’en selv der trak dem op med sit eget spil.
Culemeyer’en blev trukket hen til rampen, hvorefter jernbanevognen blev skubbet over på Culemeyer’ens skinner, og Hanomag’en kørte vognen ud til flyvepladsen, hvor den blev skubbet over på rampen.
Når godsvognene eller tankvognene var blevet kørt ud til flyvepladsen og tømt for deres indhold og derpå bragt tilbage til jernbanestationen, kunne Hanomag’en via en talje trække vognene over på læssesporet igen.
Billedet viser en tankvogn fra D.D.P.A. (Det Danske Petroleums-Aktieselskab), på vej gennem Gl. Rye, placeret ovenpå en Culemeyer.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.