Begravelser i maj 1940 i Gl. Rye

Afskrift fra kirkebogen vedr. begravelse af tre tyske soldater fra flyvepladsen, er opdateret med rettelse af en par mindre fejl. Tak til Annette Jakobsen for at gøre opmærksom på disse.

Desuden er der tilføjet et billede fra selve begravelsen.

Se mere her.