Kært barn…

Side omhandlende de mange forskellige navne pladsen har haft i tidens løb er tilføjet. Der vises også forskellige anvendte stempler.

Se mere her.