Maskingeværbunker: Bauform 58c (vest)

Originalt navn: Ringstand für Maschinengewehr, Bauform 58c (el. Bauform 201)

Oppe på en bakke, med godt udsyn over pladsen, ligger en klynge på i alt 5 stk. 58c maskingeværbunkere. De fem er delvist forbundet af løbegange, som nu er vokset til med buske og træer.

Nedenstående grafik viser en skitse over systemet af løbegange baseret på luftfoto fra 1954. De fem maskingeværbunkere er markeret med gråt symbol.

Bauform 58c med løbegange.

Flere af løbegangene er svære at finde i dag, så det er muligt at sporene blot er slettet af vind og vejr gennem mange år, men ses dog tydelig med Lidar scanning, som det fremgår af nedenstående skyggekort.

Løbegangene ses tydelig på skyggekort, nedenunder ses dele af skydebanen. Kortudsnit: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering via Kortviseren.dk

Der ses også talrige korte udløbere fra gangsystemet, som har kunne fungere som små forsvarsstillinger, dog uden en betonstilling. Skydebanen er placeret umiddelbart syd herfor, men den store niveauforskel yder en forholdsvis god naturlig beskyttelse.

Yderst til højre på ovenstående kort ses det desuden, at løbegangssystemet er forbundet med grusvejen med en løbegang. Om denne løbegang fortsætter længere end til vejen, er det ikke muligt at se.