Fundamenter ved Hangar

I området øst for hangaren, og bagved Hangarhus, ligger resterne af en større bygning. Ved den nordvestlige ende af bygningen, har der ligget en lille anneksbygning, som der stadig kan ses rester af. Der har tilsyneladende været en større åbning i den nordlige ende af bygningen, måske endda en port. Ved at sammenligne størrelsen af Hangargaards lade med bygningen på engelske luftfotos, har bygningen været 40-50 meter lang, mens bredden er omkring 13 meter.

Fundamentrester ved Hangarhus.

Mellem hangaren og Hangarhus ligger en lille murstenskonstruktion, som mest af alt ligner noget til affald, en slags affaldscontainer, men bygget af mursten, og stadig med intakte låg til de to huller i taget. Udover de to huller i taget, er der også et hul foran i muren, helt nede ved jorden. Der er formodentlig tale om en såkaldt Asche- und Müll Behalter, som også findes på Fliegerhorst Grove (Flyvestation Karup).

Muret affaldsbeholder – en såkaldt “Asche- und Müll Behalter” til brændbart affald.

Derudover ligger der i området omkring hangaren et par delvist nedgravede bygninger, som også er bygget under besættelsen, hvoraf den ene har fungeret som pumperum.

Hangaren og de tilhørende bygninger ses tydeligt på luftfotos af flygtningelejren. Udsniit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Herunder ses et udsnit af luftfoto taget i maj 1954, som viser området omkring hangaren fra 1939. Øverst i billedet ses Salten Å som mørke områder. Det store hvide kvadratiske område viser placeringen af selve hangaren og pladsen foran hangaren.

Luftfoto via Kort- og Matrikelstyrelsen.

Til venstre for hangaren ses der rester af værkstedsbygning og et lille, halvt nedgravet, vandværk. Til højre for hangaren ses resterne af Hangargaard, som oprindeligt var en trelænget gård. Den vestlige staldbygning brændte under krigen, og Hangarhus blev senere opført ovenpå resterne af den østlige lade, som ses på billedet. Bemærk at stuehuset på dette tidspunkt, i 1954, er fjernet, idet der kun ses et lyst område hvor stuehuset lå. I tilknytning til stuehuset lå en lille, delvist nedgravet, bygning. Til højre for resterne af hangargaard ses et lyst område, som markerer placeringen af en større bygning/barak.

Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, der viser bygningerne omkring hangaren. De to mørke bygninger er Hangargaard. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Ovenstående tegning af flygtningelejren viser bygningerne omkring hangaren.

4: Større bygning opført af tyskerne under besættelsen med ukendt anvendelse.
63: Ukendt bygning, muligvis muret affaldsbeholder.
219: Værkstedsbygning opført af tyskerne.
220: Hangarne som Gunnar Larsen byggede i 1939.
221: Skur opført i forbindelse med hangaren i 1939. Muligvis udbygget af tyskerne.
222: Hangargaard
223: Hangargaard
234: Flyveledertårn opført af tyskerne.
235: Ukendt bygning.