Barakker ved betonvejen

Langs betonvejen ligger resterne af et antal barakker. Det er kun selve fundamenterne, der er tilbage i dag, og de fleste af dem er dækket af mos og græs, så man skal se godt efter for at finde dem. Placeringen langs betonvejen, som begynder ude ved rampen, antyder, at de har været brugt som lager. Betonvejen skulle lette transporten fra rampen og videre ud i området, og den tilhørende smalsporsbane har ligeledes været brugt.

Ifølge øjenvidner har barakkerne i dette område været brugt til opbevaring af bomber. Væggene bestod kun af brædder med mellemrum, så det har været muligt af kigge ind.

Der har også været mandskabs- og køkkenbarakker, men disse har næppe haft tilknytning til betonvejen.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum, for oplysninger om denne lokalitet.