Smalsporsbane

Fra rampen førte en smalsporsbane ind i skoven, hvor der var placeret lagerbygninger. Fra stationen i Ry var der det meste af krigen jævnligt transporter ud til flyvepladsen.

I første sving krydser resterne af smalsporsbanen betonvejen. Den øvrige del af banen er forlængst blevet fjernet.

Der er i dag ikke meget tilbage af sporet. Et enkelt sted kan man se sporet krydse betonvejen, men derudover er der ikke mere tilbage. Lidt længere inde i skoven ligger resterne af den remise der blev lavet til toget.

Rester af spor i første sving.