Fundamenter ved Blidsø

I nærheden af Blidsø findes en række rester/fundamenter af bygninger spredt rundt i skoven. Engelske luftfotos viser, at der har ligget et hesteskoformet bygningskompleks der hvor vejen går ned mod Blidsø, som vist på ovenstående grafik.

Billedet til venstre viser et muret hul i skovbunden på 50 x 70 cm, omkring 150 cm dyb. Midt på den ene af hullets vægge ses udmundingen af et rør. Omkring en halv meter fra dette hul er der endnu et på 30 x 70 cm.
Efter placeringen er det formodentligt rester af den midterste bygning i hesteskoen. Lidt herfra findes der også andre fundamentrester, bl.a. nogle betonklodser, som også findes andre sted på flyvepladsen, hvor der har stået barakker.
To andre steder på pladsen har der været placeret hesteskoformede bygninger, nemlig overfor den tysk anlagte sportsplads og oppe i sommerhusområdet ved Salten Å. Blidsø er i øvrigt perfekt til badning, så området har uden tvivl været attraktiv blandt de tyske soldater om sommeren. Engelske luftfotos viser da også, at der har været en badebro nede ved søen, som det ses på ovenstående grafik.