Kælder ved kostforplejningen (lille)

Den lille kælder til kostforplejningen (2004)

Denne kælder ligger lige ved siden af en anden kælder, og er af samme type som den, men noget mindre og har en anden indretning.

Indre af den lille kælder ved kostforplejningen (2021)

Der har været indgang gennem taget, men der er i dag ingen spor af en trappe e.l. Bygningen består af et stort rum, med to lyskasser i den ene side.

En af to lyskasser (2021)

Bygningen har været kælder i forbindelse med kostforplejningen (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer. Den ser und til at have samme udformning som kælderen ved officersmessen.

Skitse af kælder

Bygningen måler ca. 10 x 5 meter.