Vejspærring ved Salten Å

Siden med vejspærring over Salten Å opdateret med fotos. Gamle luftfotos viser at vejspærringen tilsyneladende her været noget større end hvad der ses i dag.

Se mere her.