Flak-stillig nord for Lysholtgård

Siden om Flak-stilligerne nord for Lysholtgård er opdateret med skyggekort, der tydeligt viser placeringen af de to tilbageværende Flak-stillinger.

Se mere her.