Maskingeværbunker: Bauform 58c (1)

Original navn: Ringstand für Maschinengewehr, Bauform 58c (el. Bauform 201)

Maskingeværstillinger af denne type blev også kaldt “Tobruk-stilling”, men den  officielle betegnelse er 58c. I forbindelse med det tyske felttog i det nordlige Afrika (Tobruk: by i det østlige Libyen), fandt man ud af, at en soldat med et maskingevær i denne type stilling var næsten umulig at nedkæmpe. Med maskingeværet monteret på en ring, gav det ham mulighed for at afgive ild 360° rundt. Derudover kunne stillingen også bruges som observationspost, og ofte blev en ringstilling bygget som en del af større bunkers, hvor de blev indbygget i taget (dog ikke på Rye flyveplads).
Bagerst i stillingen var der et lille rum, hvor der kunne opbevares ammunition, og hvor man kunne søge læ for vind og vejr.
Rundt om på flyvepladsens område er der mindst 13 stillinger af denne type. I skoven, på venstre side af vejen, mellem Brudesø og Blidsø er der 5, hvoraf den ene er sprængt, så der kun er en stor bunke betonbrokker tilbage. Ved Kommandobunkeren ligger der en enkelt, og endnu en sydvest herfor. Der ligger en enkelt i nærheden af Kragsøgård (link), og de sidste 5 ligger sydvest for Kragsø – de omtales et andet sted (link).

Kort- og Matrikelstyrelsen

Billedet herover viser et udsnit af et luftfoto fra maj 1954, der viser løbegangene med maskingeværsstillinger langs vejen mellem Brudesø og Blidsø. Øverst i venstre side ses den store kommandobunker, og ved siden af ses et hvidt område, som er fundamentet af en bygning fra flygtningelejren. Sydøst for kommandobunkerne ses fundamentet til en lille bygning med nødstrømsgenrator, næsten helt ude ved grusvejen. I billedets øverste højre del ses et andet fundament, med en lidt specielt udformning (link). Der er endnu ikke lykkedes at bestemme, hvad formålet med denne bygning har været. Nedenunder dette fundament ses løbegangssystemet, som har forbundet de fem R58c’ere. Ved den vestligste at stillingerne forsætter løbegangene, på den anden side af vejen, over mod kommandobunkeren og videre mod vest hvor der ligger endnu en R58c.
R58c’erne i midten, der ses som et lyst område, er efter krigen blevet sprængt, formodentlig for at undersøge mulighederne for at fjerne bunkerne på pladsen eller undersøge deres styrke.

Data:
Bevæbning: et stk. 7,92 mm maskingevær
Bemanding: 2

Denne type stilling ses overalt i de tidligere tysk besatte områder, i mange forskellige modifikationer. Nogle gange sker adgangen til stillingen via en betonforstærket gang, men på Rye flyveplads er det kun selve stillingen der er bygget af beton, og adgangen til stillingen har formodentligt i de fleste tilfælde været via en almindelig løbegang.
En enkelt af bunkerne, ved kommandobunkeren, ser dog ud til at have haft en murstensforstærket nedgang.

De to tegninger herunder viser udformningen af 58c’erne på Rye baseret på opmålinger foretaget i august 2005, af samtlige tilgængelige bunkere af denne type. Klik på de enkelte tegninger for at se dem i stor format.