Fundamenter ved sommerhuse

Langs vejen ind til Gudenåmuseet, kan man i skovkanten se resterne af en række forskellige fundamenter. Ovenstående kort over området er baseret på et engelsk luftfoto af hele området fra den 7. maj 1944. Her ses det, at der langs vejen har ligget en række bygninger. Yderst til venstre ses de to barakker, der i dag anvendes som sommerhus. Ved det største af sommerhusene – “Kaptajnen” – har der ligget endnu en bygning, men der er tilsyneladende ikke noget tilbage af denne i dag.
Længere inde ligger der et hesteskoformet bygningskompleks. Tyskerne byggede i alt tre af denne slags. De to andre lå ved henholdsvis Blidsø og overfor den sportsplads, som tyskerne anlagde. Nedenstående billeder viser nogle af fundamenterne.
Ud over de angivne bygninger, har der muligvis også ligget flere, men de fremstår ikke tydeligt på det nævnte luftfoto.

Et stykke inde i skoven ligger fundamentet af en mindre bygning. At dømme efter de engelske luftfotos kan der være tale om den lille bygning i bunden af det hesteskoformede bygningskompleks. Lidt længere fremme mod vejen kan man se to betonklodser, parallelt med vejen, som i så fald må være fra en af de to sidebygninger.

Et af de tydeligste fundamenter i området er dette fundament. I den ene ende er der en lille ovn, som tilsyneladende i dag bruges om en del af en rygeovn, til de nærliggende sommerhuse. Der er formodentlig tale om bygning nr. 2, syd for vejen ind mod Gudenåmuseet, når man kigger på ovenstående kort.

De første fundamentrester, som man støder på, er disse betonklodser. Nogen næsten tilsvarende kan ses længere henne ad vejen, hvor den hesteskoformede bygning har været.

Her står de vinkelret på vejen, mens de længere henne står parallelt med vejen.
Der er formodentligt tale om rester efter den første bygning, der kan ses på den sydlige side af vejen ind mod Gudenåmuseet, på ovenstående grafik. I så fald må det være resterne af den vestlige ende af bygningen.

Kort- og Matrikelstyrelsen

Ovenstående billede viser et udsnit at et luftfoto fra maj 1954, og viser det samme område som grafikken øverst på denne side.