Kostforplejningen

Siden om den store kælder under Kostforplejningen er opdateret med foto fra 1942, venligst udlånt af Jørn Junker, og tilføjet udsnit fra avisartikler, skrevet kort efter befrielsen i 1945, som giver et indtryk af indretningen.

Se mere her.

Hærens Flyvertropper

Siden om Hærens Flyvertropper er opdateret med foto af chefen for Jydske Flyverafdeling oberstløjtnant Tage Andersen og chefen for Sjællandske Flyverafdeling oberstløjtnant Bjarkov foran hangaren på Rye flyveplads.

Stor tak til Janne Marie Barslev, Aarhus Stadsarkiv.

Se mere her.